Our servises

Naše služby
Aukční dům Sýpka nabízí následující služby: aukční prodej, prodej designu zprostředkovaný nabídkou na internetu, přímý nákup a prodej předmětů výtvarného umění, starožitností a designu, poradenství a odborné posouzení předmětů.
V případě Vašeho zájmu Vám můžeme nabídnout zasílání e-mailových zpráv o připravovaných aukcích, předaukčních výstavách a dalších událostech Aukčního domu Sýpka, a nabízíme také zasílání aukčních katalogů objednávka).
V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Aukce
Aukční dům Sýpka Vás srdečně zve k účasti na třech aukcích ročně, ať již budete mít zájem prodávat či kupovat předměty výtvarného umění, starožitností a designu. Pravidla aukčního prodeje jsou velmi jednoduchá a aukce jsou otevřeny pro každého návštěvníka. Vstup na naše aukce je bezplatný. Aukce se pořádají v exkluzivním prostředí pražského Paláce Žofína a těší se velkého zájmu sběratelů, investorů a zájemců o výtvarné umění, starožitnosti a design.

Máte zájem nabídnout předměty do aukčního prodeje?
Navštivte naši aukční síň v Brně a Praze, my s Vámi uzavřeme smlouvu o provedení dražby dle a Vaše předměty zařadíme do nejbližší aukce. Zaručujeme Vám tímto objektivní cenu na současném trhu a odpovídající zhodnocení zboží. Při uzavírání smlouvy Vám na základě hluboké znalosti trhu s uměním a starožitnostmi navrhneme vyvolávací cenu, tedy částku, na které bude aukční dražba začínat. V případě zařazení předmětů do aukce budete podrobně seznámeni s podmínkami aukčního prodeje a postupem po ukončení aukce. Z dosažené ceny předmětu (tj. částka, za kterou se předmět vydraží) si aukční společnost účtuje 20% za zprostředkování aukčního prodeje. Každý předmět zařazený do aukce má svoji fotografii v aukčním katalogu, v případě prodeje položky účtuje aukční síň částku 350 Kč za jeden předmět. Pokud se předmět neprodá, neplatí majitel žádné poplatky spojené se zprostředkováním aukčního prodeje. Předmět může být dále nabízen v poaukčním prodeji za vyvolávací cenu nebo vrácen zpět majiteli.

Máte zájem koupit předmět na aukci?
Chcete-li dražit na aukci vybraný předmět, máte několik možností, jak se aukční dražby zúčastnit. Nejoblíbenější variantou je osobní účast na aukci, dále máte možnost dražit telefonicky nebo stanovit dražební limit. Obecné informace najdete v Podmínkách účasti v aukci. Podrobné informace o průběhu dražby včetně výše dražebních příhozů najdete v Dražebních podmínkách. V případě osobní účasti bude dražiteli po podepsání Plné moci a čestného prohlášení účasti veřejné dražby v místě konání aukce předáno dražební číslo. Po skončení aukce má vydražitel možnost uhradit celkovou částku na místě a současně převzít vydražený předmět, nebo zaplatit na místě zálohu a nejpozději do sedmi dnů po skončení aukce doplatit příslušnou částku. Předmět mu bude vydán po úhradě celé částky. Bude-li se dražitel účastnit aukce po telefonu nebo dražit na limit, je nutné předem vyplnit a odeslat Plnou moc k zastupování při dražbě. Vydražený předmět bude vydražiteli vydán ihned po úhradě celkové ceny a to nejpozději sedm dní po skončení aukce. Po vydražení předmětu bude k dosažené ceně připočteno 20% včetně DPH v případě, že dosažená částka nepřesáhla 1.000.000,- Kč, 18% včetně DPH pokud dosažená cena byla vyšší než 1.000.000,- Kč, 16% včetně DPH pokud dosažená cena byla vyšší než 10.000.000,- Kč, které si aukční společnost účtuje za zprostředkování aukčního prodeje. Platbu můžete provést hotově, převodem z bankovního účtu nebo kartou.TOPlist