Exhibition list

2014
2.8. - 31.8. 2014
ASI OKRUH

           
2007
16. 6 - 22. 7. 2007
Michal Gabriel, Tomáš Hlavenka, Jan Klimeš

SOUSOŠÍ V.
JAN A TOMÁŠ NA CESTĚ
16. 6. Vernisáž
Úvodní slovo: Mgr. Tereza Petišková, hudební doprovod Zuzana Pernicová na kytaru
Doprovodný program: koncert skupiny Maso
2002
24.8.2002
Helena Blašková, Kateřina Majcová, Lenka Pazourková, Lucie M.E. Peroutková, Andrea Štekrová, Robert Vlasák

ÚSTÍ ÚSTÍ V BRNĚ
Věnováno panu prof.akad.mal. Jaroslavu Prášilovi a doc. akad.soch. Pavlu Mizerovi
Výstava prací posluchačů atelieru sochařství
24.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr.Zbyněk Sedláček
Doprovodný program: výklad koncepce Lucie M.E.Peroutková
2001
14.5. – 24.6.2001
SÝPKA 2001, IDEA VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
Vedoucí projektu Doc. Dezider Tóth
Sympozium studentů vysokých výtvarných škol - pokračování dlouhodobého programu spolupráce s vysokými školami uměleckého zaměření, seminář a workshop o problematice technologie a dramaturgie malby.
19.5. Vernisáž
Úvodní slovo: Doc.Ladislav Čarný
Panelová diskuze – Okrouhlý stůl
D.Tóth – Malba přírodou (od pravěkých realizací k osobním rituálům)
Z.Beran – Hřebíky do rakve evropské malby
P.Veselý - Podložky
J.David, R.Horáček, M.Slavická, P.Kvíčala
Moderátor diskuze – J.H.Kocman
Doprovodný program: WOODEN TOYS

14.5. – 24.6.2001
Z PAPÍRU NA KOV /prezentace prací semináře a workshopu/
NEATELIER /výzkum posluchačů VŠVU Bratislava v problematice dramaturgie malby a materializace výtvarné komunikace
Práce studentů AVU Praha, atelier prof. Z. Berana
Spolupráce: doc. Desider Tóth, doc. J. H. Kocman, doc. Petr Veselý, prof. Zdeněk Beran
Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, Akademií výtvarných umění v Praze, FAVU Brno
19.5. Vernisáž
Úvodní slovo: Doc. Dezider Tóth

7.7. – 29.7.2001
Martin Zet, Milan Maur, Jiří Šigut

KRAJINA, SVĚTLO, ZVUK
Tři konceptuální pohledy na přírodu v českém výtvarném umění 90.let.
Tvorba tří autorů střední generace zaměřená na umění reflektující přírodu.
7.7. Vernisáž
Kurátor výstavy: PhDr. Zbyněk Sedláček
Doprovodný program: BÁSNĚ NA DÍVÁNÍ /režie Zoja Mikotová
20.7. Doprovodný program: TUBABU – rytmy západní Afriky - koncert

Dětský atelier při Moravské galerii
V návaznosti na akci v roce 2000 pracovní pobyt členů dětského atelieru při Moravské galerii na téma příroda, zvuk, následná výstava prací.
Spolupráce: Moravská galerie v Brně, Yvona Ferencová

Atelier Výchovné dramatiky neslyšících
Třetím pohledem na téma přírody a světla je dramatická akce Atelieru výchovné dramatiky neslyšících Divadelní fakulty JAMU.

Spolupráce: Atelier dramatické výchovy neslyšících JAMU, prof. Zoja Mikotová

4.8. – 26.8.2001
Martin Polák, Lukáš Jasanský

SYMPOZIUM PROSTOR – PRÁCE PRO MÍSTO VI.
Šesté pokračování projektu „Práce pro místo“, kdy vybraní autoři připravují instalace přímo pro konkrétní prostor v galerii.
Souběžně pod názvem „možná je to tady?“ vystaví autoři, zabývající se tématem sprejerství: Jana Kalinová, Krištof Kintera, Tomáš Vaněk a Michaela Thelenová
Ve spolupráci s Domem umění města Brna exterierová instalace výtvarnice Kaija Kiuru z Laponska ( kurátor - Dr. Pavel Liška).
4.8. Vernisáž
Doprovodný program: Studio Dům TANEC ŽIVOTA /na námět obrazu E. Muncha/, scénář a režie Bára Vrbová

27. – 29.10.2001
NA CESTĚ II.
pracovní sympozium a výstava - další pokračování projektu výtvarné činnosti s dětmi z uprchlického tábora v Zastávce a z Diagnostického ústavu v Brně ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
Spolupráce: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (katedra výtvarné výchovy – Mgr. Petr Kamenický), Správa uprchlických zařízení, Občanské sdružení Středoevropský čas a Diagnostický ústav v Brně
27.10. Vernisáž
Úvodní slovo: Petr Kamenický
Doprovodný program: děti z uprchlických táborů a děti z Diagnostického ústavu v Brně
2000
20.5. – 2.7.2000
SÝPKA 2000
Posluchači vysokých uměleckých škol
Výběr zúčastněných studentů Petr Kvíčala, Jiří David

AVU Praha
Atelier vizuální komunikace a malby Jiřího Davida – Zbyněk Baladrán, Radek Macke, Sylvie Malátová, Marek Meduna, Eva Myslíková
Atelier malby doc. Vladimíra Skrepla – Petr Kožíšek
Atelier malby prof. Jiřího Sopka - Irena Staneva

FAVU Brno - Atelieru konceptuálních tendencí prof. Petera Rónaie, Petra Kvíčaly – Jana Kalinová, Barbora Klímová, Jaroslav Matula, Jana Medková, Pavel Ryška
Atelier kresby Václava Stratila – Jan Nálevka, Blanka Jakubíčková
Atelier nefigurální malby Martina Mainera – Alfred Simůnek

Současná výstava prací pedagogů
Jiřího Davida, Vladimíra Skrepla, Jiřího Sopka, Petera Rónaie, Václava Stratila, Martina Mainera a Petra Kvíčaly

20.5. Vernisáž
Úvodní slovo: Petr Kvíčala
Doprovodný program. Posluchači FAVU Brno – atelier konceptuálních tendencí

15.6. – 30.7.2000
Zuzana Füsterová, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Eva Výborná

SVĚTLO
SYMPOZIUM PROSTOR– PRÁCE PRO MÍSTO V.
Dětské studio pod vedením Yvony Ferencové
15.6. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr.Jiří Valoch, PhDr.Jiří Zemánek
Doprovodný program: Dan Dlouhý – vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMADAMA (vlastní skladba)

5.8. – 20.10.2000
Adriana Šimotová, Jan Merta, Jiří Černický

TŘI
5.8. Vernisáž
Úvodní slovo: akad.mal.Jan Merta
Doprovodný program: Dýchánek o páté s arabskou kávou a čajem (Jiří Černický)
Taneční odpoledne (Jiří Černický)

27.10.- 29.10.2000
NA CESTĚ I.
Výstava prací dětí z utečeneckého tábora Zastávka a Diagnostickégo ústavu Veslařská, Brno
27.10. Vernisáž
Doprovodný program: karnevalová hostina (děti z z utečeneckého tábora Zastávka a Diagnostickégo ústavu Veslařská)
1999
5.6. – 13.6.1999
J. Ambrůz, J. Daněk, R. Fajnor, V. Havlík, J.H. Kocman, V. Kokolia, P. Kvíčala, V. Merta, M. Palla, M. Titlová, V. Stratil - S. Novotná

NOVÉ CENTRUM - MĚKKÁ ALTERNATIVA
Magisterské a bakalářské práce
Noví pedagogové a nové klima na Fakultě výtvarných umění Brno.
Autory vybral: Václav Stratil, díla vybrala: Irena Velková

Atelier figurálního malířství – magisterské práce – Jana Kasalová, Irena Křivánková, Eva Peloušková, Dita Pešáková, Petr Turek
Bakalářské práce – Pavel Matyska, Jitka Pittnerová, Zbyněk Sedlecký, Michaela Křížová, Jiří Kuděla
Semestrální práce – Libor Veselý, Jan Fišer
Atelier grafiky – magisterská práce – Roman Sliwka
Atelier nefigurativního sochařství – projekt Tělo a hlína – bakalářská práce – Ladislav Jezbera
Semestrální práce – Jana Matějková, Pavla Zdražilová, Marek Fordinál, Marian Maršálek, Vladimír Novotný, Martin Pokorný
5.6. Vernisáž

19.6. – 25.7.1999
Kateřina Vincourová, Jiří Příhoda, Jiří Černický

TRIENÁLE CENY J. CHALUPECKÉHO
Laureáti za rok 1996 - 1998
Třetí pokračování - srovnání prací oceněných autorů.
19.6. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Karel Císař
Doprovodný program: Jiří Černický – arabský čaj, hudba

7.8. – 22.8.1999
Umělecká díla pro zvířata vytvořili: M. Cihlář, J.Daněk, M.S. Halas, A. heinel, M. Hyksa, P. Lysáček, M. Kalhous, J. Kalinová, Kamera Skura (M. Červenák, M. Adamec, R. Rohan, J. Maška), K.Kintera, Z. Kolečková, P. Kvíčala, J. Merta, P. Nikl

Výstava pro zvířata
ANIMAL ART či ZOO KUNST - PRÁCE PRO MÍSTO
Výstava zaměřená na zvířecího diváka.
Autor projektu: Josef Daněk
Kurátor sympozia: Mgr. Terezie Petišková
7.8. Vernisáž
Úvodní slovo: Mgr.Terezie Petišková
Doprovodný program: Petr Nikl, Marian Palla, Jiří Valoch, Blahoslav Rozbořil, Josef Daněk a další

28.8.- 26.9.1999
Richard Fajnor, Maciej Lipinski (Slovensko), Pavel Mrkus,Dorota Nieznalska (Polsko), Sara Pernecká (Slovensko), Kamera Skura

LABORATORY
Mezinárodní pracovní sympozium a výstava prací pro místo
28.8. Vernisáž
Úvodní slovo: František Kowolowski
Doprovodný program: Kamera Skura + František Kowolowski
Richard Fajnor – performance
1998
25.6. – 20.8.1998
M. Palla, R. Fajnor, V. Kokolia, L.Jaroš, J. Merta, V. Stratil, D.Chatrný, B. Olešová, T. Ruller, R. Šafránek, J. Vančát

VEŘEJE
Výtvarné umění ve veřejném prostoru

Studenti atelieru video-multimedia- performance FAVU VUT Brno
S. Kulíšková, M. Kolář, V. Vaca, P. Tančeková, V. Železný

Součástí projektu VEŘEJE výstava DVEŘE
L. Jaroš, V. Kokolia, I. Kříž, J. Krtička, D. Chatrný, S. Otisk, P. Veselý

25.6. Vernisáž
Doprovodný program: Pavel Fajt – sólový koncert na bicí

22.8. – 30.9.1998
Roman Franta, Vladimír Kokolia, Martin Mainer

3x MALBA
22.8. Vernisáž
Úvodní slovo: Dr. Vlasta Čiháková - Noshiro
1997
24.5. – 13.7.1997
Pavel Baňka (ČR), Anne McDonnald (USA), Pavel Pecha (Slovensko), Christine Petit (Francie), Doug Prince (USA)

OSOBNÍ RITUÁLY
Výsledky mezinárodního sympozia fotografů
Studenti Univerzity J. A. Purkyně Ústí nad Labem Atelieru fotografie pod vedením Pavla Baňky
21.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Jiří Valoch
Doprovodný program: DIVADLO V 7a1/2

24.5. – 13.7.1997
Jitka Geringová, Daniel Hanzlík, Eva Husáková, Martin Kolář, Zdena Kolečková, Jan Řezáč, Michaela Thelenová

ÚSTÍ NENÍ TAK DALEKO
21.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Jiří Valoch
Doprovodný program: společný s výstavou OSOBNÍ RITUÁLY

26.7. – 21.8.1997
Stano Bubán, Ivan Csudai, Ladislav Čarný, Matej Gavula, Vanesa Hardi, Bohdan Hostiňák, Denisa Lehocká, Ilona Neméth, Roman Ondák, Boris Ondriečka, Marko Vazgula, T.D., Roman Urbásek, Emoke Vargová

SYMPOZIUM “PROSTOR” – PRÁCE PRO MÍSTO IV.
Mezinárodní umělecké sympozium.
Patrik Kovačovský – laureát ceny "Mladý slovenský výtvarník za rok 1997"
26.7. Vernisáž
Autorská koncepce: PhDr. Beáta Jablonská
Úvodní slovo: PhDr. Beáta Jablonská
Doprovodný program: performance Svatopluka Klimeše "Oheň pro tento prostor"
Hudba Steve Reich

22.8. – 21.9.1997
Jan Ambrůz

O LEHKOSTI A TÍŽI
22.8. Vernisáž
Doprovodný program: : Hudba pro tibetskou mísu a flamencovou kytaru Petr Vik

22.8. – 21.9.1997
V. Boštík, J. Danběk, R. Franta, L.Jaroš, P.Hayek, D.Chatrná, D.0Chatrný, V.Kokolia, F.Kowolowski, P.Kvíčala, M.Mainer, K.Malich, D.Možný, P.Nikl, B.Olešová, M.Palla, J.Sobotka, A.Střížek, A.Šimotová, M.Štolfa, P.Veselý

PŘÍRUSTKY
22.8. Vernisáž
Doprovodný program: společný s výstavou O LEHKOSTI A TÍŽI
1996
25. a 26.5.1996
Kov a šperk – prof. K.V. Novák
Keramika – prof. J. Šerák
Textilní tvorba – prof. B. Mrázek
Klauzurní práce studentů VŠUP v Praze

26.,26.5. Prohlídka

1.6. – 23.6. 1996
Mezinárodní sympozium posluchačů vysokých uměleckých škol
SÝPKA ´96
AVU Praha, FAVU Brno, VŠUP Praha, Akademie výtvarných umění Vídeň, Norwich School of Art and Design

AVU Praha
posluchači atelieru prof. J. Zeithammla
posluchači atelieru prof. J. Svobodové

FAVU Brno
posluchači atelieru konceptuálních tendencí prof. P. Rónaie

VŠUP Praha
posluchači atelieru kov a šperk prof. K.V. Nováka
posluchači atelieru keramiky prof. J. Šeráka
posluchači atelieru textilu prof. B. Mrázka

Akademie výtvarných umění Wien – posluchači mistrovské školy prof. M. Pistilleta
Norwich school of art and design – posluchači atelieru J. Mladovského

1.6. Vernisáž
Úvodní slovo: Jan Mladovský (Norwich school of art and design)
Doprovodný program: posluchači FAVU Brno (atelier konceptuálních tendencí prof. Petera Rónaie)

29.6. – 21.7. 1996
Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl

CENA J. CHALUPECKÉHO - II. BĚH
Laureáti za rok 1993 - 1995
29.6. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Tereza Petišková
Doprovodný program: DIVADLO (doprovodné divadelní představení)

27.7. – 11.8. 1996
Roman Franta, Krištof Kintera, Robert Novák, Dita Štěpánová, Martin Zet

"BÉHEMOT NA SÝPCE"
SKLIZEŇ
27.7. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Čiháková - Noshiro
Doprovodný program: bubenická performace Petr Baláš, Hilary Binder, Borek Kolibík
Recitace – Veronika Hulalová
Josef Daněk s textem Smrtelná remíza

DAŇEK, ROZBOŘIL
Josef Daňek, Blahoslav Rozbořil
Souběžná výstava v Galerii Béhemot v Praze.

24.8. – 22.9.1996
Roza El-Hasan, P. Korbička, Jiří Valoch, Viktor Pivovarov

SYMPOZIUM PROSTOR III. – PRÁCE PRO MÍSTO
Mezinárodní sympozium.
24.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Petr Nedoma, PhDr. Zbyněk Sedláček
Doprovodný program: fyzické básnictví z cyklu ÓÓÓ LUNA NULLA – Petr Váša
Hudební akce Milan Adamčiak, Jaroslav Šťastný – Pokorný, Ivo Medek
Akce Morgan O´Hara

24.8.
Jiří Valoch - 50. narozeniny
1995
3.6. – 16.7.1995
Mezinárodní sympozium posluchačů vysokých uměleckých škol
„SÝPKA ´95“

VŠUP Praha, AVU Praha, FAVU Brno Akademie výtvarných umění Vídeň, Norwich School of Art and Design, Akademie výtvarných umění Vilnius

Posluchači VŠUP Praha
M. Brodinová, M. Rejent – atelier sochařství prof. K. Gebauera
D. Šubrtová – atelier textilní tvorby Prof. B. Mrázka

Posluchači AVU Praha
J. Horák, P. Korbička – atelier prof. J. Šejna
K.Kintera – atelier Prof. M. Knížáka

Posluchači FAVU Brno
R. Freisleben, J. Medková – atelier konceptuálních tendencí prof. P.Rónaie
Z. Poloncová – atelier grafického designu P. Luffera

Posluchači Akademie výtvarných umění Wien
W. Gasser, E. Kata, J. Hotter – mistrovská škola prof. M. Pistolleta

Posluchači Norwich School of Art and Design
F. Cary, J. Wallace – atelier J. Mladovského

Posluchači Akademie výtvarných umění Vilnius

3.6. Vernisáž
Úvodní slovo: prof.akad.soch. Kurt Gebauer, prof.akad.soch. Pistoletto
Doprovodný program: Posluchači FAVU Brno David Burg a Jenifer de Felice bez Světlany Kulíškové

22.7. – 15.8.1995
Společná výstava 60-ti autorů jako pracovní sympozium.

N. Armutidis, B.K.S., J. Bružeňák, M. Cihlář, J. Daněk, J. David, J. Dungel, R. Fila, M. Gabriel, W. Gasser, K. Gebauer, P. Hajda, S. Halas, R. Hanke, V. Havlík, P. Hayek, R. Horáček, D. Chatrný, L. Jarcovják, L. Jaroš, B. Jirků, P. Kamenický, K. Kintera, P. Kvíčala, V. Kokolia, J. Kovanda, F. Kowolowski, M. Mainer, M. Mikuláštík, D. Možný, J. Načeradský, P. Nikl, B. Olešová, L. Orlita, M. Palla, J. Petrbok, V. Pivovarov, V. Preclík, V. Richterová, P. Rónai, B. Rozbořil, T. Ruller, I. Sedláček, F. Skála jr., S. Slovenčík, J. Spěváček, J. Sobotka, J. Sopko, J. Steklík, A. Střížek, J. Svoboda, M. Šnajdr jun., M. Šnajdr, B. Šperková, J. Valoch, P. Veselý, M. Zálešák, O. Zoubek

OPRAVDICKÉ OBRAZY
Sympozium v malbě plastelinou
22.7. Vernisáž
Úvodní slovo: Josef Daněk s textem „Setkání na hladině“
Doprovodný program: společný program - Blahoslav Rozbořil „Příliš kluzká glissanda“ se svým famózním fysiophonografem
Zdeněk Plachý s plastelínou upraveným klavírem
Hudební skupina MORODOCHIUM

19.8. – 30.9.1995
MORGAN O´HARA
PORTRÉTY PRO 21. STOLETÍ
Pohyb v prostoru
19.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Jiří Valoch
Doprovodný program: Dan Dlouhý (vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA – DAMA) – bicí nástroje
1994
28.5. – 12.6.1994
Sýpka ´94
VŠUP Praha, AVU Praha, FAVU Brno, Norwich School of Art and Design, Akademie výtvarných umění Vilnius
Veřejná prohlídka klauzurních prací posluchačů Vysoké školy uměleckoprůmyslové – atelieru prof. P.Nešlehy
Sympozium posluchačů vysokých škol uměleckého směru
28.5. Vernisáž
Doprovodný program: skupina A.S.S.S.ABELLO, S.A. – AVU Praha, K.Kintera, M.Mareček, R. Juhás, I. Perclová
Petr Váša a posluchači FAVU Brno
Marian Palla a posluchači FAVU Brno
Richard Fajnor

18.6. – 17.7.1994
MARTIN MAINER

Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1993.
18.6. Vernisáž
Úvodní slovo:Dr. J.+ J. Ševčíkovi
Doprovodný program: loutkové divadlo Petra Nikla MEHEDAHA – Skleněný balet

18.6. – 17.7.1994
T. Císařovský, M. Gabriel, J. Kovanda, J. Merta, P. Nikl, J. Róna, Z. Ságlová, A. Střížek

OKRUH MXM
18.6: Vernisáž
Úvodní slovo:Dr.J.+ J. Ševčíkovi
Doprovodný program: společný s výstavou MARTIN MAINER

30.7. – 21.8.1994
Adriena Šimotová, Vladimír Havlík, Margita Titlová

SYMPOZIUM PROSTOR II. – PRÁCE PRO MÍSTO
30.7. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Věra Jirousová
Doprovodný program: hudba Martin Burlas (Slovensko)

27.8. – 25.9.1994
Vladimír Kokolia, René Vlasák

JEDEN NAHOŘE, DRUHÝ DOLE
27.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PaeDr. Radek Horáček
Doprovodný program: Iva Bittová
Skupina Florian
Promítání videozáznamu hudební produkce René Vlasáka – Má vlast
Blahoslav Rozbořil s hrou na fysiofonograf

27.8. – 25.9. 1994
J. Ambrůz, J. Daňek, P. Hayek, L. Jaroš, P. Kvíčala, M. Palla, J. Sobotka, P. Veselý

PŘÍRUSTKY
27.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PaeDr. Radek Horáček
Doprovodný program společný s výstavou JEDEN NAHOŘE, DRUHÝ DOLE

1.10.1994
Michal Švarc

NAPOSLEDY
1.10. Vernisáž
Doprovodný program: Petr Pomkla – hra na flétnu
Velkoplošná videoprojekce módních přehlídek a výtvarných happeningů M. Švarce
1993
8.5. - 23.5.1993
Martin Dickinger (A), Maria Evelein (NL), Richard Klammer (A), Kriso Leinfellner (Slowakei), Miro Nicz (Slowakei), Wolfgagng Reisinger (A), Josef Reiter (A), Wilbirg Reiter-Heinisch (A), Peter Ronaj (Slowakei), Nina Schmidt (D), Cyntia Schwertsik (A)

LACHSERSATZ ´92
[ Intermedialisches symposium ]
Přehlídka intermediálního sympozia s mezinárodní účastí.
8.5. Vernisáž
Úvodní slovo: Heimo Wallner
Doprovodný program: M. Dickinger, H. Wallner, J. Reiter
video H.Sim, M.Steger /USA/

28.5. - 27.6.1993
CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO - SENZIBILITY SOUČASNOSTI
Přehlídka všech oceněných autorů za poslední tři roky.

Laureát za rok 1990
Vladimír Kokolia
Čestné uznání
Jan Ambrůz, František Skála

Laureát za rok 1991
František Skála

Čestné uznání
Michal Gabriel, Petr Kvíčala

Laureát za rok 1992
Michal Nesázal

Čestné uznání
Petr Nikl

28.5. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Mahulena Nešlehová, PhDr. Jiří Valoch
Doprovodné program: Divadlo Husa na provázku (režie V. Morávek)
Loutkový balet Petr Nikl
akce členů sdružení Skleněná louka – V.Morávek, Z.Pitínský, Z. Plachý

3.7. - 10.7.1993
SETKÁNÍ ´93
VŠUP Praha, AVU Praha, FAVU Brno
Sympozium posluchačů vysokých škol uměleckého směru
VŠUP Praha pod vedením prof. Z. Bauerové, prof. M. Vaňkové, odb. as. E. Frýdecké, odb. as. M. Janečkové, prof. P. Nešlehy, prof. V. Kopeckého, prof. A. Matasové, AVU Praha pod vedením prof. M. Šejna a odb. as. V. Kokolii.
FAVU VUT Brno pod vedením prof. V. Preclíka, odb. as. I. Kříže, odb. as. P. Veselého a odb. as. J. Sobotky
3.7. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Pavla Pečínková
Doprovodný program: Posluchačka VŠUP Praha K. Zmrzlá - Pohybové sochy,
Posluchači JAMU DIFA Brno - skladba Z. Plachého na text Máchova Máje
Posluchač JAMU R. Vojtek

10.7. - 31.7.1993
Marian Palla

10.7. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Jiří Zemánek
Doprovodné program: Skupina Florian (Na cizí by to nedělala) – 1820 dnů od založení skupiny
Skupina Florian - Ozvučení lesa - záznam pro rozhlasové vysílání (rockovou aparaturu dodá Rádio Hády a les manželé Velkovi)

10.7. - 31.7.1993
J. Ambrůz, J. Daněk, V. Kokolia, P. Kvíčala, P. Veselý, L. Jaroš, M. Palla, J. Sobotka

PŘÍRUSTKY
10.7. Vernisáž
Doprovodné vystoupení: Josef Daňek s textem Výprava k pramenům slzního potoka

21.8. – 30.9. 1993
Ivan Kafka, Václav Stratil, Chohreh Feyzdjou

SYMPOZIUM PROSTOR I. – PRÁCE PRO MÍSTO
21.8. Vernisáž
1992
29.5.- 21.6.1992
František Skála jr., Michal Gabriel, Petr Kvíčala

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 1991
Laureáti za rok 1991
František Skála jr.,
Čestné uznání
Michal Gabriel, Petr Kvíčala
Souběžně s těmito výstavami proběhlo několik divadelních představení režiséra Vladimíra Morávka s názvy SEN I - IV.
29.5. Vernisáž
Doprovodný program: Sdružení pro jinou realitu – SEN No.IV – Zastavit čas (režie V. Morávek)
hudební vystoupení ROCK skupiny KOMBAJN

27.6. – 3.7. 1992
VŠUP DNES 27.6.´92
Atelierový pobyt a navazující výstava posluchačů z ateliéru prof.J.Harcuby, prof.K.Gebauera, prof. J. Kopeckého, prof. P. Nešlehy, doc. V. Nováka
Současně bylo vystaveno autorské sklo a grafika.
27.6. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Josef Hlaváček
Doprovodný program: pálení keramiky RAKÚ v přenosné peci (prof. Šerák)

4.7.- 2.8.1992
A. Bernát, D. Fischer, J. Kandl, M. Štolfa, A. B. Wiesendanger

NOVÁ PŘÍRODA - NOVÁ PRÍRODA - NEUE NATUR - ÚJ TERMÉSZET /ve spolupráci s KNOLL Galerie, Wien/
Výstava koncipována jako putovní / 5 míst expozice /.
4.7. Vernisáž
Úvodní slovo: Hans Knoll (Vídeň)
Doprovodný program: Skupina mlhy a skotu Florián

4.7. – 2.8. 1992
M. Boďa, P. Bohm, Ďuriš, R. Klammer, P. Kvíčala, M. Magni, Mitterer, A. Moser-Wagner, Murin, M. Pala, W. Reiter, H. Wallner, M. Wallner, Zmeček

HAMMERSCHLAG ´91
Výstava realizována ve spolupráci s rakouskou výtvarnou skupinou a koncipována jako putovní /5 míst expozice/.
4.7. Vernisáž
Úvodní slovo: Heimo Wallner
Doprovodný program: Skupina mlhy a skotu Florián

15.8. – 23.8.1992
B. Jirků, J. Kremanová, J. Nepasický, M. Starahovská, V. Špale, J. Daňek, V. Houf, P. Veselý, J. T. Strýček

...NA VLKOVSKÉM POLI
Výstava členů sdružení Lipany a TT Klubu, výsledky týdeního pobytu v Galerii Sýpka
Souběžně v ART GALERII A. Zezulové ve Žďáře nad Sázavou V. Baránková, I. Bukovský
15.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PaeDr. Radek Horáček
Doprovodný program: Josef Daňek s textem Tavitelé krámů

29.8. – 27.9.1992
J. Ambrůz, V. Boštík, A. Lamr, K. Malich, V. Matoušek, A. Šimotová, J. Vaněk, P. Veselý, O. Zoubek, J.Žáček

DUCH A SVĚTLO
Repríza české expozice v pavilonu umění na EXPO ´92 SEVILLA
29.8. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. Petr Nedoma
Doprovodný program: skupina LAMBS – obří loutky (režie Jano Sedal)
1991
15.5. – 21.6.1991
J. Ambrůz, V. Kokolia, P. Veselý, P. Kvíčala, M. Baumgartner, B. Bernatzik, J. Kandl, K. H. Klopf, K. Stanzel, A. Bernát, A. Birkás, J. Sugár

NAHROUBENO /ve spolupráci s KNOLL Galerie, Wien/
15.5. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr.Jiří Valoch
Doprovodný program:
16.30 – SEN No.II – Akce Divadla Husa na provázku (režie V. Morávek)
17,30 – vystoupení Vladimíra Kokolii
18,15 – vystoupení skupiny Florian
18,45 – aukce vybraných děl
19,30 – Iva Bittová

22.6. – 12.7.1991
V. Baránková, V. Houf, P. Dvorský, M. Halouzková, V. Jandourková, J. Kremláček, V. Johanus, A. Juračková, V. Krumphanzlová, R. Pilař, J. Smrčka, B. Šperková, J. Lysková, K. Votruba

JAK LIŠKA UDĚLALA KOTRMELEC ANEB TO JSME TEDY NEČEKALI...
22.6. Vernisáž
Doprovodný program: Divadlo na provázku: TŘEŠNĚNÍ (happening – režie V. Morávek), studenti herectví JAMU: Stříbrný nos (režie Zoja Mikotová)
24.6. vystoupení studentů JAMU – režie Z. Mikotová
25., 26.6. Divadlo Husa na provázku a skupina Tortura (režie V. Morávek)
27.6. Loutkové divadlo Radost

13.7. – 4.8.1991
V. Boštík, M. Brix, M. Chlupáč, V. Janoušková, J. Línek, P. Nešleha, K. Pauzer, J. Sopko, V. Stratil, O. Zoubek, J. Kolář, A. Šimotová

NOVÁ SKUPINA – LÉTO 1991
13. 7. Vernisáž
Úvodní slovo: PhDr. J. Hlaváček – rektor VŠUP Praha
Doprovodný program: SEN No. 5 – O velkém koupání – režie V. Morávek
koncert Frontální porucha, Brno
koupání – Vlkovský rybník

24.8. – 15.9. 1991
Aleš Knotek

DOTEĎ
24.8. Vernisáž
1990
9.6. – 24.6.1990
V. Baránková, J. Hadlač, D. Chatrný, L. Ochrymčuk, V. Sedláková, M. Štolfa, J. Valoch

9.6. Vernisáž
Úvodní slovo PhDr. Jana Šálková
Doprovodný program: Ludvík Kundera, Miloš Štědroň, ART INKOGNITO, Iva Bittová, Martin Dohnal,
Divadlo Husa na na provázku (happening DS)
16.6. Koncert sdružení Domácí lékař (Josef Ostřanský, Vladimír Václavek, Zuzana Jelínková)
23.6. Dernisáž
Doprovodný program: Aukce (Dražbu výtvarných děl provede Martin Dohnal)
Happenning Divadla Husa na Provázku
Teatrum PYrobolI /ohňostroj/

5.8. – 1.9.1990
V. Boudníková, Z. Krajčovičová, M. Krausová, L. Rochová, B. Růžičková, M. Špačková, B. Šperková, A. Štulcová, A. Ulmová

5.8. Vernisáž: První večírek českého excesionalismu
Úvodní slovo: Monolog Pavla Řezníčka
Doprovodný program: Realizace Liběny Rochové a Vladimíra Morávka – účinkují členové DS Divadla Husa na provázku
4.9. Ještě jiný večírek na závěr výstavy (realizace Michal Švarc)

5.9. – 30.9.1990
Petr Kvíčala

BEZ NÁZVU
Dvě souběžné výstavy: Galerie Sýpka – Malá Galerie spisovatele Brno
8.9. Vernisáž Galerie Sýpka (obrazy, objekty) , výstavám předchází akce Divadla Husa na Provázku
Úvodní slovo: PhDr. Petr Nedoma
Doprovodný program: Florian – skupina mlhy a skotu
5.9. Vernisáž Malá Galerie spisovatele Brno, Česká ul. (práce na papíře)


TOPlist